Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

กดดันให้ปฏิรูป พรบ.สงฆ์ ก็เหมือนกดดันให้ปฏิรูปมหาเถรสมาคม !!!


กดดันให้ปฏิรูป พรบ.สงฆ์ ก็เหมือนกดดันให้ปฏิรูปมหาเถรสมาคม !!!กดดันให้ปฏิรูป พรบ.สงฆ์ ก็เหมือนกดดันให้ปฏิรูปมหาเถรสมาคม นี่ขนาดรัฐบาลเป็นชาวพุทธนะเนี่ย ถ้าวันหนึ่งผู้นำประเทศเป็นคนต่างศาสนาจะขนาดไหน ...

สงสัยมีใครบางคนอยากแก้กฎหมายให้จับสึกพระได้โดยไม่ต้องมี พรบ.สงฆ์ คุ้มครอง ...
ชะตาพระสงฆ์ 300,000 รูป แขวนไว้บนเส้นด้ายเข้าไปทุกที อยู่ยากขึ้นทุกวัน


Cr : Ptt Cnkr

No comments

Powered by Blogger.