Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

ทำไมสมเด็จช่วงจึงถูกขัดขวางไม่ให้เป็นสมเด็จพระสังฆราช?

4:49 AM 5

ทั้งที่เสียงสงฆ์ทั้ง 2 นิกายมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกท่านเป็นสังฆราช                                สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆร...

5:28 AM 3

เห็นผิดเป็นชอบ      ทำได้ทุกอย่างแม้กระทั้งกับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ หวังแต่เพียงอำนาจ อิทธิพล ชื่อเสียง  เงินตรา  ไม่เคยคำนึงถึงกฏห...

Powered by Blogger.