Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

บันทึกหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎก ชีวิตในสังสารวัฏเป็นสิ่งที่ออกแบบได้ ด้วยบทสวด"ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"

7:38 PM 0

บันทึกหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎก  ชีวิตในสังสารวัฏเป็นสิ่งที่ออกแบบได้ ด้วยบทสวด "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"    พระโสณกุฏิกัณณเถระ...

สหกรณ์ฯคลองจั่น ชี้ชำระหนี้ปลายปีนี้กว่า 500 ล้านไม่ทัน

4:27 AM 2

สหกรณ์ฯคลองจั่น ชี้ชำระหนี้ปลายปีนี้กว่า 500 ล้านไม่ทัน ปธ.ผู้บริการแผนฯ สหกรณ์ฯคลองจั่น  ระบุ อาจไม่สามารถชำระหนี้งวดที่ 4 รวมกว่า 5...

คลิป ประธานกรรมการสหกรณ์แถลงข่าวชี้แจง กรณีสหกรณ์ฯ คลองจั่น คำสั่งศาลล้มละลายกลาง และกรณีไพบูลย์ยื่นฟ้อง

3:50 AM 0

คลิป ประธานกรรมการสหกรณ์ แถลงข่าวชี้แจง  กรณี สหกรณ์ฯ คลองจั่น คำสั่งศาลล้มละลายกลาง และกรณีไพบูลย์ยื่นฟ้อง คลิกเล่นสื่อ  ...

พระพุทธศาสนาสู่ยุค "พระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก"

3:33 AM 0

พระพุทธศาสนาสู่ยุค "พระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก" ยุคนี้พระพุทธศาสนากำลังมีวิกฤติภัยเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยบ่งการตลอด ทำให้พุทธ...

วัดพระธรรมกาย โต้ ผอ.สำนักพุทธ ย้ำส่งรายงานบัญชีรายรับรายจ่ายให้เจ้าคณะปกครองสงฆ์ทราบเป็นประจำทุกปี

7:21 PM 0

วัดพระธรรมกาย โต้ ผอ.สำนักพุทธ ย้ำส่งรายงานบัญชีรายรับรายจ่าย ให้เจ้าคณะปกครองสงฆ์ทราบเป็นประจำทุกปี  สำนักสื่อสารองค์กร ว...

การข่มขู่วัดให้แสดงบัญชีทรัพย์สินโดยไม่มีอำนาจกฎหมาย ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์ ไม่ใช่ตัวแทนนิติบุคคล ไม่ใช่ผู้เสียหายตามกฎหมาย จึงเข้าข่าย คุกคาม ข่มขู่ให้หวาดกลัว ด้วยหวังกรรโชกทรัพย์ใช่หรือไม่ เข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใช่หรือไม่

7:03 PM 0

  การข่มขู่วัดให้แสดงบัญชีทรัพย์สินโดยไม่มีอำนาจกฎหมาย ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์ ไม่ใช่ตัวแทนนิติบุคคล ไม่ใช่ผู้เสียหายตามกฎหมาย จึงเข้าข่าย ...

การออกกฎหมายใหม่ คือ ทางออกเรื่อง การทุจริตในวงการพระพุทธศาสนาหรือไม่? ปัญหาอยู่ที่ไหนกันแน่!!! ควรแก้ที่หน่วยงานราชการหรือองค์กรสงฆ์

3:29 AM 0

  การออกกฎหมายใหม่ คือ ทางออกเรื่อง การทุจริตในวงการพระพุทธศาสนาหรือไม่?  ปัญหาอยู่ที่ไหนกันแน่!!! ควรแก้ที่หน่วยงานราชการหรือองค์กรส...

พระถูกกลลวงของข้าราชการทุจริต ได้รับความเดือดร้อนและอาจมีความผิด สำนักพุทธมีไว้ช่วยเหลือสนับสนุนวัดและพระ แต่ตอนนี้ใช้อำนาจไปบีบวัดเพื่อหาผลประโยชน์จากงบสนับสนุนพระพุทธศาสนา ใช่หรือไม่

1:49 AM 0

พระถูกกลลวงของข้าราชการทุจริต ได้รับความเดือดร้อนและอาจมีความผิด สำนักพุทธมีไว้ช่วยเหลือสนับสนุนวัดและพระ  แต่ตอนนี้ใช้อำนาจไปบีบวัดเพ...

Powered by Blogger.