Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

ไม่ให้ประกันตัวก็เท่ากับจับสึกเท่านั้น!!! หากคนๆนั้น เป็นคนที่คุณรักและเคารพ คุณจะยอมให้....เข้ากระบวนการยุติธรรมไหม ?


  ไม่ให้ประกันตัวก็เท่ากับจับสึกเท่านั้น!!!

คำถาม หากคนๆนั้น เป็นคนที่คุณรักและเคารพ  คุณจะยอมให้....เข้ากระบวนการยุติธรรมไหม ?

No comments

Powered by Blogger.