Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

อันนี้เขาเรียกท่อระบายน้ำอย่ามโน !!!

อันนี้เขาเรียกท่อระบายน้ำอย่ามโน !!!


 มโนสมชื่อ.
มโนบอกอะไร. สิ่งนั้นมักไม่ใช่ความจริง วัดพระธรรมกาย มีสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ หลายอาคาร จำเป็นต้องมีการขุดวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ ตามกฏหมายและหลักวิศวกรรมการะบายน้ำ ไม่ใช่อุโมงค์ลับแต่อย่างใด และวัดก็มีประตูเข้า-ออกเปิดตลอดอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องขุดหรือลอดอุโมงค์ให้ลำบากเลย #เป็นคนต้องไม่มโน

Cr . แสงสว่างนำทางชีวิต

No comments

Powered by Blogger.