Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

ถ้าเป็นวัดอื่น เมื่อเจ้าอาวาสองค์เก่าไม่อยู่ ก็ตั้งพระในวัดขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสองค์ใหม่แทน เรื่องก็จบแล้ว ถือเป็นเรื่องการบริหารงานภายในวัด คนนอกไม่มีสิทธิ์เข้ามายุ่งเกี่ยว

3:03 AM 0

ถ้าเป็นวัดอื่น เมื่อเจ้าอาวาสองค์เก่าไม่อยู่ ก็ตั้งพระในวัดขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสองค์ใหม่แทน   เรื่องก็จบแล้ว  ถือเป็นเรื่องการบริหารงานภายในว...

สะเทือนใจ อ่านข้อเสนอจาก ผอ. สำนักพุทธ ควบคุมวัดพระธรรมกายแบบเบ็ดเสร็จ บริหารงาน เงินบริจาค เผยแผ่ธรรมะ รวมถึงควบคุมสื่อออนไลน์ ทุกประเภท ปิด DMC จนกว่าการตรวจสอบคำสอนของพระทุกรูปจะเสร็จสิ้น !?

12:49 AM 3

สะเทือนใจ  อ่านข้อเสนอจาก ผอ. สำนักพุทธ  ควบคุมวัดพระธรรมกายแบบเบ็ดเสร็จ บริหารงาน เงินบริจาค เผยแผ่ธรรมะ  รวมถึงควบคุมสื่อออนไลน์ ทุก...

รอยเตอร์เผย รัฐบาลทหารไทยยกร่างกฎหมายควบคุมพุทธจักรฉบับใหม่ ยกเก้าอี้กรรมการมหาเถรสมาคมให้นายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เล็งประกาศใช้ก่อนเลือกตั้งครั้งหน้า

11:41 PM 8

รอยเตอร์เผย รัฐบาลทหารไทยยกร่างกฎหมายควบคุมพุทธจักรฉบับใหม่ ยกเก้าอี้กรรมการมหาเถรสมาคมให้นายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการช...

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธเถรวาท ตอนที่ 4 เรื่องอัตตาที่แท้จริง (จบ)

7:22 AM 0

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธเถรวาท ตอนที่ 4 เรื่องอัตตาที่แท้จริง (จบ) ในคัมภีร์มโนรถปูรณี แสดงความหมายของคำว่า `สัพเพ ธัมมา‘ เอาไว้ว่า...

พระพุทธรูปคือสิ่งอันเป็นมงคลสูงสุดที่เราควรยกขึ้นให้เหนือหัว เพราะนี่คือตัวแทนของพระพุทธเจ้า

2:11 AM 0

พระพุทธรูปคือสิ่งอันเป็นมงคลสูงสุดที่เราควรยกขึ้นให้เหนือหัว เพราะนี่คือตัวแทนของพระพุทธเจ้า สามเณรน้อยชาวพม่าอันเชิญพระพุทธรูปไป...

ไขรหัส "ธรรมกาย" ผ่าน หลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย แนวใหม่ มิติใหม่ !?

7:49 PM 11

ไขรหัส "ธรรมกาย" ผ่าน หลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  สะท้อนให้เห็นถึง แนวใหม่ “มิติ” ใหม่ !? วิเคราะห์การเ...

“ธรรมกาย” มิได้ปฏิเสธ “อำนาจรัฐ” ธง ‘หลวงพ่อทัตตชีโว’ ยังคงชูสูงเด่น!! แต่เสียง “สวดมนต์” ก็มิได้ลดระดับ ธงแห่ง “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เคลื่อนจาก 30 ล้านจบ ทะยานไปยัง 40 ล้าน !!!

3:03 AM 0

 “ธรรมกาย”  มิได้ปฏิเสธ  “อำนาจรัฐ”  ธง  ‘หลวงพ่อทัตตชีโว’  ยังคงชูสูงเด่น !! แต่เสียง “สวดมนต์” ก็มิได้ลดระดับ  ธงแห่ง “ธัมมจักกัปปวัต...

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธเถรวาท ตอนที่ 3 เรื่องอัตตาที่แท้จริง (2)

8:19 AM 0

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธเถรวาท ตอนที่ 3 เรื่องอัตตาที่แท้จริง (2) สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสสอนพระสาวกว่า “อัตตะทีปา ภิกข...

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธเถรวาท ตอนที่ 2 เรื่องอัตตาที่แท้จริง (1)

8:10 AM 0

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธเถรวาท ตอนที่ 2 เรื่องอัตตาที่แท้จริง (1)  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดง “อนัตตลักขณสูตร” เพื่อเปรีย...

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธเถรวาท ตอนที่ 1 อยู่เหนือกฎไตรลักษณ์

8:02 AM 0

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธเถรวาท  ตอนที่ 1 อยู่เหนือกฎไตรลักษณ์ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า เพื...

2 นาที!!! แนะเคล็ดลับสอบได้คะแนนเต็มจากพระคุณเจ้า หลังท่านสอบเปรียญธรรม 9 ไม่ผิดแม้แต่ข้อเดียว

6:05 AM 0

2 นาที!!! แนะเคล็ดลับสอบได้คะแนนเต็มจากพระคุณเจ้า  หลังท่านสอบเปรียญธรรม 9 ไม่ผิดแม้แต่ข้อเดียว เพียง 2 นาทีเท่านั้น ดูเลยยยย ที...

Powered by Blogger.