Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

ธรรมกายพลิกเกม เปลี่ยนตัวรักษาการเจ้าอาวาส จากหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นพระสุธรรมญาณ


ธรรมกายพลิกเกม เปลี่ยนตัวรักษาการเจ้าอาวาส 
จากหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นพระสุธรรมญาณพระสุธรรมญาณวิเทศ  วิ.
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
พระครูวิจิตรอาภากร

   พระครูวิจิตรอาภากร
เจ้าคณะตำบลคลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เผย วัดพระธรรมกาย
ได้แต่งตั้ง 
พระสุธรรมญาณวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
 การดำเนินการดังกล่าวทางวัดสามารถดำเนินการเป็นการภายในได้เลยโดยไม่ผิดกฎหมาย พรบ.คณะสงฆ์


No comments

Powered by Blogger.