Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

กตัญญู ทำเป็นเปล่า


กตัญญู ทำเป็นเปล่า

ความกตัญญู เป็นเครื่องหมายของคนดี 

คนดีต้องมีความกตัญญู

No comments

Powered by Blogger.