Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

DSI เผยรายชื่อ ไพบูลย์ สนับสนุนการเป็นกบฏแผ่นดิน

 DSI เผยรายชื่อ ไพบูลย์ สนับสนุนการเป็นกบฏแผ่นดินรายชื่อผู้ต้องหา จำนวน ๓๘ ราย

ร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร และมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ( ม.๑๑๖, ๒๑๕ ประกอบ ม.๘๓ )

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่  www.dsi.go.th

ผู้กระทำความผิดฐานเป็นกบฎ
ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต (ม.113).          
ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดใดๆ ในหมวดนี้ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกันกับตัวการในความผิดนั้นๆ (ม.129)

ขอบคุณที่มา www.dsi.go.th

No comments

Powered by Blogger.