Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

ธรรมกาย ให้ความอนุเคราะห์ถุงยังชีพถุงยังชีพ 900 ชุด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา


ธรรมกาย 
ให้ความอนุเคราะห์ถุงยังชีพถุงยังชีพ 900 ชุด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.รางจระเข้ จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยที่ตำบลรางจระเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำยังท่วมสูงเนื่องจากเป็นพื้นที่แก้มลิงหรือแอ่งน้ำ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก และน้ำท่วมบ้านเรือนเป็นประจำ ด้วยเหตุนี้จึงขอความช่วยเหลือมายังเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพื่อนำถุงยังชีพไปบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ถูกน้ำท่วมต่อไป

No comments

Powered by Blogger.