Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

คุณข่าวสดครับ ประตูนี้ตูยังไม่เคยเห็นเปิดเลยอ่ะ


คุณข่าวสดครับ ประตูนี้ตูยังไม่เคยเห็นเปิดเลยอ่ะคุณข่าวสดครับ ประตูนี้ตูยังไม่เคยเห็นเปิดเลยอ่ะ

#กุรู้กุอยู่วัด 

ประตู 5 เปิดเมื่อไรมุงบอกกุด้วย


Cr : ChochaiToday

No comments

Powered by Blogger.