Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

การปิดกัน การส่งข้อมูลข่าวสาร แบบนี้หรือ จะให้วัดพระธรรมกาย ไว้ใจ #DSI


การปิดกัน การส่งข้อมูลข่าวสาร แบบนี้หรือ จะให้ #วัดพระธรรมกาย ไว้ใจ #DSI
ถ้าบริสุทธิ์ใจ จะปิดตาประชาชนทำไม ?? แน่จริงให้ประชาชนเสนอข้อเท็จจริง
อย่าเสนอข่าวฝ่ายเดียว ท่านกำลังจะทำอะไรประชาชน !!!No comments

Powered by Blogger.