Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี คนดีต้องมีความกตัญญู


ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี คนดีต้องมีความกตัญญู
ความดีคนดีทำง่าย คนชั่วทำยาก
ความชั่วคนชั่วทำง่าย คนดีทำยาก





No comments

Powered by Blogger.