Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

ในวิกฤตมีโอกาสเสมอ คำนี้...เราเคยได้ยินจนรู้สึกว่าเป็นคำธรรมดา สิ่งที่วัดพระธรรมกายกำลังเผชิญ ดูเหมือนเป็นวิกฤต แต่แท้จริงแล้วเป็นโอกาส


ในวิกฤตมีโอกาสเสมอ คำนี้...
เราเคยได้ยินจนรู้สึกว่าเป็นคำธรรมดา
สิ่งที่วัดพระธรรมกายกำลังเผชิญ ดูเหมือนเป็นวิกฤต แต่แท้จริงแล้วเป็นโอกาส


ขอบคุณเจ้าของบทความ

No comments

Powered by Blogger.