Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

อำนาจของคนคนเดียว ทำลายพระหลายหมื่นรูป ทำลายชาวพุทธนับล้านคน คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบธรรมกาย แต่คุณไม่สิทธิ์ ไปพิภาคษาคนไทยนับแสน เพียงเพราะคนเหล่านั้นเข้าวัดพระธรรมกาย อำนาจของคนคนเดียว ทำลายพระหลายหมื่นรูป ทำลายชาวพุทธนับแสนคน คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบธรรมกาย แต่คุณไม่สิทธิ์ ไปพิภาคษาคนไทยนับล้าน
เพียงเพราะคนเหล่านั้นเข้าวัดพระธรรมกาย

คลิกเล่นสื่อNo comments

Powered by Blogger.