Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

ทีนิวส์!! สื่อเสื่อม. จาบจ้วง พระพุทธปฏิมากร


ทีนิวส์!! สื่อเสื่อม. จาบจ้วง พระพุทธปฏิมากร
ทีนิวส์!! สื่อเสื่อม. จาบจ้วง พระพุทธปฏิมากร ซึ่งเป็นองค์แทนสมเด็จพระสั
มมาสัมพุทธเจ้า ที่เราเคารพกราบไว้บูชา มาแต่ครั้นสมัยพุทธกาลเนิ่นนานมา แต่มาวันนี้มีสื่อบางสำนักช่างใจดำกระทำย่ำยี

"หากเป็นชาวพุทธ....คงไม่ใช้ภาษา"

#เลวทราม
#ต่ำช้า
#เฉกเช่นสำนักนี้

อีกไม่นานสิ่งที่ทำกับกรรมที่ก่อคงสนองปากตัวเอง
#กรรมใดใครก่อ
#กรรมนั้นย่อมคืนสนอง

ปล....หากพี่น้องชาวพุทธทั่วโลกยอมให้เขากระทำย่ำยีเฉกเช่นนี้ หรือ นิ่งดูดาย เหยื่อรายต่อไปอาจเป็นวัดใกล้บ้านของท่าน

ด้วยความเคารพรักพี่น้องชาวพุทธทั่วทั้งโลก


cr : เด็กวัด

No comments

Powered by Blogger.