Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

เตรียมการตัดสัญญาณ โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตในบริเวณ พื้นที่ควบคุมแล้ว...รอบ วัดพระ #ธรรมกาย แล้ว

เตรียมการตัดสัญญาณ โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตในบริเวณ พื้นที่ควบคุมแล้ว...รอบ วัดพระ #ธรรมกาย แล้ว


App ที่ใช้ในการสื่อสาร ในกรณีที่ไม่มี Internet ......
ใช้ได้ทั้ง OS และ แอนดรอยท์
ดาวโหลดได้เลย ฟรี

หมายเหตุ :
- App นี้เหมาะสำหรับ การถูกตัดสัญญาณ อินเตอร์เน็ตในพื้นที่ใด พื้นที่หนึ่ง
- App นี้ใช้งานใน การประท้วงที่ ฮ่องกง และอีกหลายประเทศ ที่ถูกรัฐบาลตัดสัญญาณ อินเตอร์เน็ต
- ควรดาวโหลดมาไว้ในเครื่อง ก่อนเข้าพื้นที่ชุมนุม


แผนต่อไปคือ เรื่องการโพสในโซเซียว
เสรีภาพหมดสิ้นแล้ว.....

อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป....

No comments

Powered by Blogger.