Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

ลูกของหม่อมฉัน หม่อมฉันรักอย่างดวงใจ


ลูกของหม่อมฉัน หม่อมฉันรักอย่างดวงใจ"...ลูกของหม่อมฉัน หม่อมฉันรักอย่างดวงใจ และหม่อมฉันมีความตั้งใจอยู่เสมอที่จะนำลูกไปในทางที่ถูกที่ดีสำหรับจะได้เป็นประโยชน์แก่ตัวเอง ญาติและบ้านเมือง 
ตัวของหม่อมฉันเองทำประโยชน์อะไรให้บ้านเมืองไม่ได้มาก แต่ถ้าได้ช่วยลูกๆ ให้ได้รับความอบรมและเล่าเรียนในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองได้แล้ว...หม่อมฉันก็จะรู้สึกอิ่มใจเหมือนกัน"


 ข้อความในจดหมายของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถึงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (สมเด็จย่าของในหลวงรัชกาลที่ ๙) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๗๖

ขอบคุณบทความจาก
#NOW26

No comments

Powered by Blogger.