Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

หัวใจพระโพธิสัตว์ แม้น้ำท่วมก็ไม่ทิ้งกิจวัตรสงฆ์

หัวใจพระโพธิสัตว์ แม้น้ำท่วมก็ไม่ทิ้งกิจวัตรสงฆ์


ท่านเจ้าคุณฯเจ้าอาวาสวัดปร
มัยฯ เกาะเกร็ด นำพระออกบิณฑบาต แม้น้ำท่วมก็ไม่ทิ้งกิจวัตรสงฆ์.....
กราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าคุณฯเจ้าอาวาสวัดปรมัยฯ ค่ะ

No comments

Powered by Blogger.