Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

ชาตินี้ยังไงกูก็ไม่ยอมบวช

"ชาตินี้ยังไงกูก็ไม่ยอมบวช"

"ชาตินี้ยังไงกูก็ไม่ยอมบวช"หนังสือที่เขียนขึ้นโดยตะกวดตัวหนึ่งที่ไม่เคยเห็นด้วยกับการบวช.........!!! แต่แล้วก็ค้นพบว่า... 

  
คลิกดูสื่อเต็ม


"ชาตินี้ยังตายไม่ได้ ถ้าคุณยังไม่ได้บวช"
อนุโมทนาบุญกับคุณเปิ้ล นาคร ด้วยน่ะคะ

No comments

Powered by Blogger.