Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์ข่าวพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

ทำไมต้องลี้ภัย?? เยอรมนีให้ความคุ้มครอง "อดีตพระพรหมเมธี" หลังยื่นคำร้องขอลี้ภัย

ทำไมต้องลี้ภัย?? เยอรมนีให้ความคุ้มครอง "อดีตพระพรหมเมธี" หลังยื่นคำร้องขอลี้ภัย!!!!!!! มีคำตอบชัดๆจากทางการเยอรมันว่า ประเทศไทยไม่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความปลอดภัย (Safe States Of Origin) ตามหลักเกณฑ์ของประเทศเยอรมัน ในการพิจารณาคำขอลี้ภัยนั้นโดยส่วนหนึ่งคำนึงว่าประเทศนั้นมีประชาธิปไตยหรือถูกปกครองโดยเผด็จการ

ทำไมต้องลี้ภัย??
!!!!!!!! ขอลี้ภัยด้วยเหตุผลจากการถูกกลั่นแกล้งดำเนินคดี ถูกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ด้วยเหตุผลทางการเมือง ศาสนา เชื้อชาติ ซึ่งละเมิดพื้นฐานความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง จึงเป็นเหตุผลที่ประเทศเยอรมนีรับการคุ้มครอง


ขอเตือน บาปนะ!! อย่าไปรังแกพระมหาเถระ

เพราะท่านสั่งสมบุญบารมีมาตลอด รักษาพระพุทธศาสนามาตลอด ใครรังแกบาปนะ !!

ฝากคำนี้ไว้

อันตราย จะเป็นอันตราย กับผู้ที่ทำอันตราย ต่อผู้ที่ไม่ทำอันตราย


ที่มา  Workpointnews เยอรมนีให้ความคุ้มครอง “อดีตพระพรหมเมธี” หลังยื่นคำร้องขอลี้ภัย

No comments

Powered by Blogger.