Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายลุยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 8 อำเภอ สกลนคร กว่า 2,500 ชุด

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายลุยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
8 อำเภอ สกลนคร 
กว่า 2,500 ชุด

วันนี้ (3 ส.ค.) พระสงฆ์และอาสาสมัครของวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายลงพื้นที่มอบถุงยังชีพกว่า 100 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านขัวก่าย ตำบลขัวก่าย อ.วานรนิวาส
โดยตลอดสี่วันที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมใน 8 อำเภอจังหวัดสกลนครแล้วกว่า 2,500 ชุด
No comments

Powered by Blogger.