Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์ข่าวพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

หย่าศึกสงฆ์!! สำนักพุทธฯ ได้ ผอ.ใหม่ สเปกถูกใจ "เถระผู้ใหญ่" ตัดจบสอบ "เงินทอนวัด"หย่าศึกสงฆ์!! สำนักพุทธฯ ได้ ผอ.ใหม่ 
สเปกถูกใจ "เถระผู้ใหญ่" ตัดจบสอบ "เงินทอนวัด"
No comments

Powered by Blogger.