Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์ข่าวพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

ร้านค้าสีขาววิถีพุทธ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวง


ร้านค้าสีขาววิถีพุทธ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวง"กัลยาณมิตรคือทุกสิ่ง"

23 กันยายน พ.ศ.2560
ณ บ้านข้าง หมู่ 7 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
ที่มา Facebook Kaprow Kaidow Kafae

No comments

Powered by Blogger.