Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

เจ้าคุณพิพิธ ติง ไพบูลย์ อย่าเหมาด่าพระทั้งหมด โกงงบเข้ากระเป๋า การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของวัดมีการตรวจสอบทุกปี โดยมีกฎหมายควบคุมพระวินัย มีระเบียบของมหาเถรสมาคม หรือ มส.กำกับดูแล ส่วนเรื่องผลประโยชน์ของวัดประชาชนตรวจสอบได้ เจ้าคุณพิพิธ ติง ไพบูลย์ อย่าเหมาด่าพระทั้งหมด โกงงบเข้ากระเป๋า การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของวัดมีการตรวจสอบทุกปี โดยมีกฎหมายควบคุมพระวินัย มีระเบียบของมหาเถรสมาคม หรือ มส.กำกับดูแล ส่วนเรื่องผลประโยชน์ของวัดประชาชนตรวจสอบได้


No comments

Powered by Blogger.