Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

การออกกฎหมายใหม่ คือ ทางออกเรื่อง การทุจริตในวงการพระพุทธศาสนาหรือไม่? ปัญหาอยู่ที่ไหนกันแน่!!! ควรแก้ที่หน่วยงานราชการหรือองค์กรสงฆ์


 การออกกฎหมายใหม่ คือ ทางออกเรื่อง การทุจริตในวงการพระพุทธศาสนาหรือไม่? 
ปัญหาอยู่ที่ไหนกันแน่!!! ควรแก้ที่หน่วยงานราชการหรือองค์กรสงฆ์


คลิกเล่นสื่อ


No comments

Powered by Blogger.