Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

คลิป ประธานกรรมการสหกรณ์แถลงข่าวชี้แจง กรณีสหกรณ์ฯ คลองจั่น คำสั่งศาลล้มละลายกลาง และกรณีไพบูลย์ยื่นฟ้อง

คลิป ประธานกรรมการสหกรณ์แถลงข่าวชี้แจง กรณีสหกรณ์ฯ คลองจั่น
คำสั่งศาลล้มละลายกลาง และกรณีไพบูลย์ยื่นฟ้อง


คลิกเล่นสื่อ 



ที่มา Facebook DMC.tv - Dhamma Media Channel



No comments

Powered by Blogger.