Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

กฎหมายลักไก่


กฎหมายลักไก่กฎหมายลักไก่
ขณะนี้สมาชิก สนช. กำลังดำเนินการประชุมแก้ไข พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ โดยผ่านวาระ 1 ตั้งกรรมาธิการเต็มสภาฯ ผ่าน วาระที่ 2 และ 3 ตามลำดับ
เดิมบอกเพียงว่าจะหารือกันเท่านั้นเอง นี่ลักไก่ ทำกันทั้งสภาฯ
ต่อจากนี้ไป รัฐมนตรีออมสิน ชีวะพฤกษ์ และสมาชิก สนช.จะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อความยุ่งยากที่ตามมาภายหลัง
อาตมาพูดได้แต่เพียงเท่านี้ ขณะนี้ผ่านทั้ง 3 วาระแล้ว

No comments

Powered by Blogger.