Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์ข่าวพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

แถลงการณ์สมาคมเปรียญธรรม ๙ ประโยค เรื่องความห่วงใยต่อสถานการณ์การละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

แถลงการณ์สมาคมเปรียญธรรม ๙ ประโยค
เรื่องความห่วงใยต่อสถานการณ์การละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ด้วยความห่วงใยต่อพระพุทธศาสนา ประเทศชาติและประชาชน 
Cr : สมาคมเปรียญธรรม ๙ ประโยค

No comments

Powered by Blogger.