Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์ข่าวพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

กฎหมายที่ดินเป็นประเด็นที่ทางโลกกับทางธรรมกระทบกระทั่งกันได้ง่ายที่สุด ศึกษาไว้บ้างก็ดี

กฎหมายที่ดินเป็นประเด็นที่ทางโลกกับทางธรรมกระทบกระทั่งกันได้ง่ายที่สุด ศึกษาไว้บ้างก็ดี

ที่มา คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
โอนที่ดินให้ อบต. ผิดแปลง อบตใช้ประโยชน์เรื่อยมา ที่ดินตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา 1304 (3)
อบต. ครอบครองมาเกิน 10 ปี จะอ้างครอบครองปรปักษ์ดังเช่นเอกชนไม่ได้ แต่เมื่อ อบต สร้างตึกให้บริการประชาชนแล้ว เอกชนจะมาเรียกคืนให้เป็นที่เสียหายแก่รัฐไม่ได้

No comments

Powered by Blogger.