Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

เมื่อ 'ศรัทธา' ถูกมองเป็น 'ภัยความมั่นคง'


รายการ BIG DOSE เครียร์ประเด็น เมื่อ 'ศรัทธา' ถูกมองเป็น 'ภัยความมั่นคง' โดย ม.ล. ณัฏฐกรณ์ เทวกุล และ ดร. บรรจบ บรรณรุจิ 

VDO กดเล่นได้

No comments

Powered by Blogger.