Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธเถรวาท ตอนที่ 3 เรื่องอัตตาที่แท้จริง (2)

8:19 AM 0

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธเถรวาท ตอนที่ 3 เรื่องอัตตาที่แท้จริง (2) สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสสอนพระสาวกว่า “อัตตะทีปา ภิกข...

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธเถรวาท ตอนที่ 2 เรื่องอัตตาที่แท้จริง (1)

8:10 AM 0

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธเถรวาท ตอนที่ 2 เรื่องอัตตาที่แท้จริง (1)  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดง “อนัตตลักขณสูตร” เพื่อเปรีย...

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธเถรวาท ตอนที่ 1 อยู่เหนือกฎไตรลักษณ์

8:02 AM 0

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธเถรวาท  ตอนที่ 1 อยู่เหนือกฎไตรลักษณ์ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า เพื...

2 นาที!!! แนะเคล็ดลับสอบได้คะแนนเต็มจากพระคุณเจ้า หลังท่านสอบเปรียญธรรม 9 ไม่ผิดแม้แต่ข้อเดียว

6:05 AM 0

2 นาที!!! แนะเคล็ดลับสอบได้คะแนนเต็มจากพระคุณเจ้า  หลังท่านสอบเปรียญธรรม 9 ไม่ผิดแม้แต่ข้อเดียว เพียง 2 นาทีเท่านั้น ดูเลยยยย ที...

เสียง"สวดมนต์"นำมาซึ่งความสงบจริงหรือ? เหตุการณ์ที่วัดพระธรรมกายน่าจะเป็นคำตอบ เพราะกว่า 8 เดือนที่วัดกระหึ่มด้วยเสียงสวดมนต์บทธัมมจักฯตลอด

5:34 AM 0

เสียง"สวดมนต์"นำมาซึ่งความสงบจริงหรือ? เหตุการณ์ที่วัดพระธรรมกายน่าจะเป็นคำตอบ เพราะกว่า 8 เดือนที่วัดกระหึ่มด้วยเสียงสวดมนต์บทธั...

โซเชี่ยวอึ้งทึ่ง! #พระมหาธรรมกายเจดีย์ เหมือนกับ มหาสถูปแห่งเกสเรีย เป๊ะ! ไม่ใช่จานบินอย่างที่ทุกคนเข้าใจ!

7:26 PM 1

โซเชี่ยวอึ้งทึ่ง!  # พระมหาธรรมกายเจดีย์  เหมือนกับ มหาสถูปแห่งเกสเรีย เป๊ะ! ไม่ใช่จานบินอย่างที่ทุกคนเข้าใจ! # อย่ามโน ! มั่นใจคว...

Powered by Blogger.